Korozyon

 Korozyonun Tanımı ;

Metal veya alaşımların içinde bulundukları ortam ile elektro-kimyasal  ve kimyasal  reaksiyona girerek bozunmalarına  Korozyon denir.

      Bazı tahminler korozyonun ülkelerin gayri milli hasılalarında % 3,5 – 5 arasında kayıplara sebep olduğunu göstermektedir. Türkiye için bu değerin % 4,5 in üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Korozyona bu açıdan bakılırsa her ülke için yıllık milyarlarca dolar kayıplara sebep olduğu görülmektedir. Dolayısıyla korozyonla mücedele çok önem arzetmektedir. Ülkemizde maalesef konuyla alakalı mühendislerimize yeterli eğitim verilmemekte ve genel olarak korozyonla mücadeleye yeteri önem  gösterilmemektedir.

 Korozyonun çok çeşitli nedenleri  ve  mücadele yöntemleri vardır. Burada amacımız termal sprey kaplamaların korozyonla mücadeledeki  önemini ,avantajlarını ve dezavantajlarını  anlatmaktır.

TERMAL SPREYİN KOROZYONLA MÜCADELEDEKİ AVANTAJLARI :

1. ALAŞIM :

* Farklı alaşımlar kaplama : Termal sprey yöntemi  Al , Mg, Babit, Zn , Zn/Al , Al/Mg gibi birçok metal ve alaşımı kaplama imkanı sunar. Bu sayede malzemenin bulunduğu ortamın korazif etkisine daha dayanıklı hale gelebilir. Aşağıdaki grafiklerde çinko ve alüminyumun  bulunduğu Ph ortamına göre korozyon eğrileri gözükmektedir. Bu iki grafik incelendiğinde Al ve Zn nun bulunduğu ortama göre ne kadar farklı ömür göstereceği ortadadır.   Termal sprey  yönteminde farklı alaşım kaplama olanağı bu yöntemi rakipsiz yapar. Diğer yöntemlerde uygulama imkanı olmayan bir çok alaşım termal sprey yöntemiyle uygulanarak  üstün performanslı ürünler elde edilebilir.

       

 

2. ÖLÇÜ

   Termal sprey yöntemlerde malzemenin ebadı ile ilgili sınırlama yoktur. Daldırma ve Elektro galvenizde malzeme ebadı daldırma tankıyla sınırlanmıştır. Termal sprey  yöntemde hiçbir sınırlama yoktur.

3. ESKİ YAPI

 Termal sprey de kullanılmış eski yapılarda olduğu yerde demontaj işlemi yapılmadan kaplanabilmektedir. Bu sayede ömrünü tamamlamış yapılar tekrar kullanılabilir hale getirilebilir

4. KAPLAMA KALINLIĞI

    Korozyondan korunma amaçlı yapılan kurban kaplamalar zamanla malzeme üzerinde korozyona uğrayarak erir. Malzemenin kullanım şartlarındaki ömrü yapılan kaplamanın kalınlığı ile direk bağlantılıdır. Daldırma veya Elektro galvaniz yönteminde malzeme maxsimum 80 mikron civarında kaplanabilmektedir. Termal sprey yöntemlerde malzeme istenilen kalınlıkta kaplanabilir. Böylelikle malzemenin kullanım şartlarında ömrü dahada uzatılabilir.

5. DÜŞÜK YATIRIM MALİYETİ

Termal sprey kaplama uygulaması yapabilmek için 5000 $ gibi ek bir yatırımla kaplama yapabilirsiniz.

 

DEZAVANTAJLARI

Termal Sprey  yöntemlerde kaplamayı yalnızca tabancanın görebildiği yüzeye yapabilirsiniz . Altlık yüzeyinin kesinlikle kumlanması gerekir.