Tuz Testi

Tuz Testi

(not: tuz testi yapan firmalar

TEKNOLAB ,www.teknolab.info , Köksal Bey, Tel : 0 533 309 38 84

POLİKİM , www.polikim.com. Tel: 0 232 486 00 94 
Birçok korozyon testi metal yüzeyindeki koruyucu kaplamaların güvenirliliğinin kanıtlanması için oluşturulmuştur. Bu oluşturulan testler ve standartlar devamlı gelişmekte ve yeni test yöntemleri de bu gelişimlere paralel olarak dizayn edilmektedirler. ASTM , NACE international , SAE , NCCA , ISO ve diğer uluslar arası organizasyonlar bu konuyla ilgili çalışmalara halen devam etmekte ve yeni gelişimleri uygulamaktadır. En çok uygulanan test yöntemleri ;

 

 

 • Hızlandırılmış laboratuar testleri ( tuz püskürtme, nem ve elektrokimyasal testler gibi)

 • Alan Testleri

 • Çalışma ortamlarına benzetilmiş servis testleri

 • NÖTR TUZ PÜSKÜRTME TESTİ (ASTM B 117- Method 811.1 of Federal test method 151b)
  Nötr tuz püskürtme testi kaplamaların korozyon performanslarını belirlenmesinde en çok kullanılan test metodudur. Test süresi kaplamanın cinsine bağlı olarak 8 ila 3000 saat arasında değişebilmektedir. ASTM b 117 standardına bağlı olarak katı çözeltisi 200 ppm den fazla olmayan ve 6.5 – 7.2 arasındaki Ph değeri ile deiyonize su içinde %5 lik bir sodyum klorür (NaCl) çözeltisi kabın içine püskürtülerek deniz atmosferi benzeri bir korozif ortam oluşturulur. Aynı standarda göre tuz püskürme test kabininin sıcaklığı kapalı olarak kabin içinin test ortamına maruz kalan bölgenin 35 + 1.1 ®C de sabit tutulması gereklidir.
  ASTM B 117 nötr tuz püskürtme testi metal altlık ile boya veya kaplamaların bağ hasarlarını hızlandıran bir testtir. Bunun için kaplamaları yüzeyine çizik açılarak test kabini içerisindeki korozif ortama maruz bırakılırlar. Bu test ile bir çok kaplama ve malzemenin korozyon davranışları karşılaştırılabilir ve servis ömürleri hakkında tahmini bilgilere ulaşılabilir.

 • Ark sprey yöntemiyle kaplanmış Al esaslı numuneleri korozyon testi
  Al kaplanmış numunelerin üretim parametresi 3 bar ve 200 amperdir. Şekil 3.29’da numunelerin başlangıç ve sonrasında her 250 saat sonrası yüzey fotoğrafları verilmiştir. Numunelerin yüzey görüntülerinden kaplama yüzeyinde 2270 saat sonrasında herhangi bir kırmızı pas görülmemiştir.