Alev Tel Sprey Tabancası

Termal Sprey ailesinin en basit ve kullanışlı üyesidir. Tel formunda metalin tabancaya beslenmesi, gazın enerjisiyle ergiyen metalin havanın itici gücüyle birlikte altlık yüzeyine püskürtülmesi prensibiyle çalışır.Bu yöntem Al, Zn gibi düşük ergimeli yumuşak metaller için daha uygundur, çelik gibi sert tellerin atılması sürekli kullanımda tavsiye edilmez. genellikle korozyon uygulamalarında kullanılır.

AVANTAJLARI : yatırım maliyeti düşüktür , hassasiyeti düşüktür,kullanımı kolaydır , besleme tel formunda olduğu için kaplama maliyeti düşüktür

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ : -tel formunda metal -yanıcı gaz+oksijen -yüksek debili hava