HVOF Sistem

HVOF sistemi alev ısıtma yönteminin bir uygulamasıdır ve biriktirilecek malzemelerin yalnızca toz olarak kullanılabilmesine elverişlidir. HVOF termal sprey yönteminde toz halindeki malzeme, yakıt görevi gören bir gazın oksijenle yakılması sonucu ortaya çıkan ısıyla ergitilir ve basınçlı hava yardımıyla çok yüksek hızlarda kaplanacak yüzeye püskürtülür. Tozlar yanma odasında aleve maruz kalarak, ergime noktalarına ve toz besleme hızına bağlı olarak ergimiş veya yarı ergimiş hale gelirler. HVOF sisteminde işlem sıcaklığı 2300 C ile 3000 C arasındadır. Ergimiş veya yarı ergimiş partiküller daha sonra 1350m/s’ ye varan süpersonik hızlarda tabanca nozülünden kaplanacak malzemeye doğru püskürtülürler. Gaz yakıtlı HVOF sistemi  Termal sprey sistemlerinde parçacıkların hızı kaplamanın yapışma direncine ve porozluluğuna önemli ölçüde etki eder. Parçacık hızı arttıkça kaplama taban malzemeye daha iyi yapışır ve daha yoğun olur. HVOF termal sprey sistemi kullanıldığı yere göre birçok avantaj sağlayabilir.

- Yanma odasında gerçekleşen yüksek türbülanstan dolayı daha düzgün ve verimli bir ısıtma sağlanır.

- Yüksek hızlarından dolayı parçacıklar uçuş sırasında atmosfere daha kısa süreyle maruz kalır ve böylece daha az oksitlenir.

- İşlem diğer sistemlere göre daha düşük ısıda gerçekleştirilir.